Regler vid sjukdom

När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma?

 

Det är barnets behov, och inte föräldrarnas eller personalens, som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och någon som kan ge det kärlek , tid och omsorg. 

 

Barnets allmäntillstånd, dvs hur barnet äter, sover och orkar, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i barnomsorgen. Barnet ska orka deltaga i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus för att vara i barnomsorgen. 

 

Om barnet haft en besvärlig sjukdom eller upprepade infektioner, behöver det ofta vara hemma lite extra efter det att det blivit friskt för att hinna vila upp sig. 

 

Lugn och ro hemma i början av en infektion kan också avkorta sjukdomstiden. 
 
Vid sjukdom gäller 2 feberfria dygn innan barnet kan återgå till förskolan.

 

Vid maginfluensa gäller 72 timmars karens, detta för att undvika smittspridning! 

 

Vi vill att ni sjukanmäler era barn i god tid, friskanmälan görs senast kl 15.00 dagen innan!