Barnomsorgsregler

Arbetslös/Föräldraledighet

 
Vid arbetslöshet/Föräldraledighet får förskolebarnen vistas högst 15tim/veckan på förskolan. För fritidsbarnen gäller 5tim/veckan vid arbetslöshet.
 
15-timmarsbarn kl 8-11 måndag till fredag. Vi har valt dessa tider för att barnen ska få ut så mycket av den pedagogiska verksamheten som möjligt.

 

Semester/Annan ledighet

Vid föräldrars semester eller annan ledighet är barnet inte på förskolan.Sjuk/Friskanmälan

Anmäla i god tid. Friskanmälan görs senast 15,00 dagen innan.
Vid maginfluensa gäller 72 timmars karens, detta för att undvika smittspridning.
Vid sjukdom gäller 2 feberfria dygn.

 

Schematid
 
Vi vill ha barnens schema 14 dagar innan.
Den tid som är satt för hämtning är den tid barnen ska vara från förskolan.
Barnens vistelsetid på förskolan är vårdnadshavarens arbetstid + körtid till och från arbetet


Uppsägning

 Görs skriftligen på särskild blankett
 Uppsägningstid- 2månader