Barnomsorgsregler

Arbetslös/Föräldraledighet

• Vid arbetslöshet/Föräldraledighet får förskolebarnen vistas högst 15tim/veckan på förskolan. För fritidsbarnen gäller 5tim/veckan vid arbetslöshet.

 

Semester/Annan ledighet

• Vid föräldrars semester eller annan ledighet är barnet inte på förskolan.Sjuk/Friskanmälan

• Anmäla i god tid. Friskanmälan görs senast kvällen innan.
• Vid maginfluensa rekommenderas 72 timmars karens, detta för att undvika smittspridning.

 

Schematid

• Stämmer barnets tid- schema, tänk stämpelklocka…


Uppsägning

• Görs skriftligen på särskild blankett
• Uppsägningstid- 2månader