Vad vi står för...

 • På Torlyckan får barnen alltid hemlagad mat som i så stor utsträckning vi har möjlighet till, lagas av ekologiska varor. 
   

 • På Torlyckan fokuserar vi på samspelet mellan barn och vuxna där barnen är delaktiga i sitt egna lärande. Verksamheten är därför utvecklad efter barnens intresse, behov och förutsättningar. 
   

 • Torlyckan är inriktad på Musik och Natur då musiken utvecklar och stimulerar barnens språkutveckling samt ger dem en lustfylld stund tillsammans.
  Naturen besöker vi flera gånger i veckan. Vi har nära till havet, härliga ängar och skogsmarker där barnen får se och uppleva naturen, djuren och växterna.
  Barnen utvecklar en förståelse för hur naturen och dess liv är uppbyggt. 
   

 • Torlyckan har som mål att skapa trygghet hos barnen och låta dem vara en del av verksamheten. Vi sätter barnet i centrum, för hos oss är varje barn unikt.